Pahlén

Produktgaranti

Poolservice garantier erbjuder olika täckning för poolutrustning och tjänster, vanligtvis varierande från 60 dagar till flera år beroende på tillverkare och leverantör. Det är viktigt att läsa villkoren noggrant. Snabbkontakt här »

☀️ Nu Startar din poolresa med Stockholm poolservice! ☀️ En poolupplevelse av omsorg, kompetens och expertis. ☀️

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte Pahlén AB och kunden skriftligen överenskommit annat.

Produktgaranti

Pahlén AB garanterar att alla varor som levereras är felfria i material och utförande till den förste köparen i två (2) år, för värmepumpar gäller tre års fullservicegaranti och 5 års materialgaranti på värmeväxlare och kompressor, från leveransdatum. Om någon defekt skulle uppträda inom denna tid, skall den avhjälpas, förutsatt att sagda köpare har fullgjort sina betalnings- och andra villkor enligt köpeavtalet och inom garantitiden skriftligen aviserat Pahlén AB om sådant fel via RMA-registrering.

Förutsättning för att garantin skall gälla är att varan har använts i normal omfattning till det avsedda ändamålet och i enlighet med Pahlén AB’s monteringsanvisningar och gränsvärden för vattenkvalitéer. Pahlén AB’s ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt Pahlén AB’s val. I intet fall kan Pahlén AB göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador, förenade installationskostnader eller förluster för köparen.

Undantagna produkter med begränsad garantitid sex (6) månader från leveransdatum avser förslitnings- och förbrukningsprodukter/detaljer som säljs separat eller ingår i produkter. Dessa avser elektroder, kemikalier, pumpaxeltätningar, silkorgar, förfilter, ljuskällor exkl. LED samt poolvårdsprodukter.

Produktgaranti Gullberg och Jansson

Pooltak
Gullberg & Janssons pooltak i standardsortimentet har 3 års materialgaranti.
Gullberg & Janssons pooltak i specialsortimentet har 3 års materialgaranti.

Poolrobotar
Vortex PRO-serien har 3 års materialgaranti. Övriga robotserier har 2 års materialgaranti.

Saltklorinatorer och MagnaPool
2 års materialgaranti på Ei² Expert. 3 års materialgaranti på TRi Expert. 3 års materialgaranti på MagnaPool Hydroxinator.

Liner
10 års materialgaranti, med 10% åldersavdrag på priset för varje år.

Lamelltäcken, hydrauliska poolskydd och rib-covers
Walu Pool, Walu Roll, Walu Lock: 3 års materialgaranti.
Capella. Sigma och Castor: 2 års materialgaranti på duken. 1 års materialgaranti på veven.

Produktgaranti Norhtern Haul and Cover

För information gällande Produkter från Nothern Haul and Cover besök följande sida:

https://nhc-sweden.com/wp-content/uploads/2021/03/nhc-allmanna-villkor.pdf

PRODUKTGARANTI Nettopool

Garanti Covrex lamellpoolskydd

Fem års garanti på Covrex standardlameller. Två års garanti på ändkapslade lameller.

I övrigt två års garanti.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit till följd av strömspikar, olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp.

Garanti Stockholm Pool och Bygg Ab(Platssvetsad liner)

10-års fabriksgaranti på material och svetsar.

ARBETSGARANTI STOCKHOLM POOLSERVICE AB

Vi erbjuder 2-års arbetsgaranti.

På Poolstomme Thermopool erbjuder vi 20års garanti.

På Poolstomme Trästomme erbjuder vi 5års garanti, ersättning ges i form av nytt material.

Garantin gäller med förutsättningarna att markarbeten är korrekt utförda enligt anvisningar.

Garantin omfattar inte:

– Egna arbetskostnader

– Skador på elektriskt material orsakade av strömstötar eller fasbortfall osv.

– Skador orsakade av obalanserat vatten, t ex av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.

– Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.

– Skador som uppstått på grund av stora snölaster eller hårda vindar.

– Skador orsakade av för hög vattentemperatur enligt linerns anvisningar.

VÅRA OMDÖMEN

Nöjda kundrecensioner